Üzletszabályzat

Utolsó frissítés / Hatályos: 2018. november 22-től


Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1. Általános tudnivalók

Az Üzemeltető adatai
Az Üzemeltető neve:   Varga Pincészet Kft.
Székhelye:    1222 Budapest, Kertész u.30
Üzleti tevékenységének helye:    8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.
Nyilvántartó hatóság:    Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:    01-09-661-245
Adószáma:    12233159-2-43
Postai címe:    8257 Badacsonyörs, Füredi út 49.
Honlapjának címe:    www.vargabor.hu
Telefonszáma:    +36 87 471 211
Telefaxszáma:    +36 87 471 218
Email küldés:    www.vargabor.hu/kapcsolat
Tárhely szolgáltató neve:    Hrenko Kft.
Tárhely szolgáltató címe:    4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 4.


1.1. A jelen Üzletszabályzat és ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a www.vargabor.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül zajlik és a jelen szerződésben meghatározott Felek, a Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) és a Weboldal felhasználója (a továbbiakban Felhasználó) között jön létre.

1.2. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozza.

1.3. Az Üzemeltető a Webáruházban alkohol tartalmú terméket értékesít, mely tevékenység kiskereskedelmi működési engedély köteles.

Az Üzemeltető működési engedélyének száma: II-3314-2/2006, nyilvántartási száma: 536/2006.  

Az Üzemeltető elektronikus kereskedelmi tevékenységének nyilvántartási száma: 3301/2018/B.

1.4. A Webáruházban csak olyan személyek vásárolhatnak, akik 18. életévüket betöltötték. A Webáruházban történő vásárlás a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.
A megrendelés leadásához szükséges az Üzletszabályzat elfogadásáról és a betöltött 18. életévről történő nyilatkozat a Felhasználó részéről. A nyilatkozattal a Felhasználó kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat feltételeit megismerte és elfogadja továbbá a Weboldal használatával összefüggésben adatainak a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárul.

1.5. Az Üzemeltető a Felhasználó megrendeléséről (vételi ajánlatáról) a Felhasználó által megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, melyben a Felhasználót tájékoztatja a vásárlás adatai mellett a szállítás várható idejéről is. A hibás e-mail cím megadásából fakadó problémákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Megkérjük kedves Felhasználóinkat, hogy amennyiben az automatikus e-mail visszaigazolást nem kapják meg, vegyék fel velünk a kapcsolatot a 8.1. pont alatti ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén, hogy a megrendelés beérkezését ellenőrizni tudjuk.
Ha a Felhasználó 48 órán belül nem kap visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól és bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
A megrendelés és a visszaigazolás nem minősül írásban kötött szerződésnek. A megrendelés annak leadását követően, a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre a 8.1 pont szerinti ügyfélszolgálati elérhetőségeken, telefonon és e-mailben van lehetőség.  A Felek között a termék megvásárlása során kiállított számla már írásba foglalt adásvételi szerződésnek minősül, amit az Üzemeltető iktat és a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályok által előírt ideig őriz.

1.6. Amennyiben a Felhasználó tovább értékesítés céljából vásárol, úgy erről a megrendelés során, a „Megrendelő adatai” részben, az erre vonatkozó mező értelemszerű kipipálásával nyilatkoznia kell. Ennek hiányában a megrendelésről kiskereskedelmi számla készül és az így vásárolt borok tovább nem értékesíthetők. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az árengedményeket, a szállítási költség átvállalását, és az egyéb időszakos kedvezményeket, akciókat, kizárólag azon Felhasználók részére tartson fenn, akik nem tovább értékesítés céljára vásárolnak.

1.7. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy bármikor jogosult jelen Üzletszabályzat és ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Erről a Weboldalon történő közzététel útján értesíti az Ügyfeleket, a változások életbe lépése előtt legalább 8 nappal.


2. A termékekre vonatkozó alapvető információk, árak és egyéb költségek

2.1. Minden terméknek külön adatlapja van, melyen megtalálhatók az adott termékre vonatkozó alapvető információk. Fontos, hogy az adatlapon található termékfotó csak illusztráció, a termék pontos adatait (megnevezés, évjárat, stb.) az Üzemeltető szövegesen közli. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a Webáruházban forgalmazott termékek jellemzőit külön felhívás nélkül megváltoztassa, vagy a termékek forgalmazását megszüntesse.

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szükségük vagy bármilyen kérdésük felmerül, a vásárlás előtt vegyék fel velünk a kapcsolatot a 8.1. pont szerinti ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó egységár összege („Online ár:”) amely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adót. A vételár a betétdíjas göngyöleg (borospalack) árát nem tartalmazza. A betétdíj általános forgalmi adót is tartalmazó bruttó összege az adatlapon, a megrendelés leadása előtt megjelenő összesítő oldalon és a megrendelés elküldését követő automatikus visszaigazoló e-mailben minden esetben külön, egyértelműen feltüntetésre kerül.

2.3. A jogszabályok által előírt egységár a borok esetében a literár, mely a borok adatlapján szintén feltüntetésre kerül. A literár szintén nem tartalmazza a göngyöleg árát, de tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adót.

2.4. A Webáruházban megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.5. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő - "0" Ft-os vagy "1" Ft-os - árra, abban az esetben a Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Felhasználó vásárlási szándékától elállhat.

2.6. A megrendelt termékekért és szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a megrendelés adatait tartalmazó összesítő oldal („Rendelés ellenőrzése”) tartalmazza, feltüntetve a bruttó árakat (külön a borokra és külön a göngyölegekre vonatkozóan) és az esetleges szállítási költséget is. Ugyanezek az adatok a megrendelésről küldött automatikus visszaigazoló e-mailen is feltüntetésre kerülnek.  A „Fizetendő” sorban feltüntetett összeg az adott vásárlással kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.


3. Megrendelés

3.1. A Felhasználó a Weboldalon regisztráció nélkül is megtekinthet minden adatot és adhat le megrendelést.

3.2. A megrendelés leadására a Webáruházban a „kosár” használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termék képére kattintva érheti el az adott termék adatlapját és az itt található „kosárba” gombra kattintva teheti a terméket a kosarába.
A kosár tartalmának módosítására a „Kosár” menüpont alatt van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, a termékek törölhetők a kosárból, illetve a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva további termékek helyezhetők a kosárba.

3.3. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesítette, a „Rendelés leadása” gombra történő kattintást követően választhatja ki az átvételi és fizetési módot, illetve itt kell megadnia a szükséges megrendelői adatokat.  Az ezt követően megjelenő összegző oldalon („Rendelés ellenőrzése”) a Felhasználó még egyszer ellenőrizheti és igényeinek megfelelően módosíthatja rendelése adatait. A megrendelés elküldésére a „Rendelés ellenőrzése” összegző oldalon található „Megrendelés” (átvételkor történő fizetés esetén) illetve „Fizetés bankkártyával” (azonnali, bankkártyával történő fizetés esetén) gombra kattintva kerül sor.

3.4. A fizetési és átvételi módok és a házhoz szállítás részleteit (a kiszállítást végző futárszolgálat neve, elérhetőségei, a kiszállítás menete és várható ideje) a Weboldalon közzétett Vásárlási tájékoztató tartalmazza.

3.5. A megrendelés visszaigazolására és a szerződés létrejöttére az 1.6. pontban foglaltak irányadók.

3.6. Az Üzemeltető a Weboldalon keresztül a megrendelést csak abban az esetben fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, károkért.

3.7. A „Fizetés bankkártyával” gombra kattintva a Felhasználó automatikusan a fizetés lebonyolítását végző BORGUN fizetési szolgáltató oldalára jut. (A Borgun magyar képviseletét a B-Payment Szolgáltató Zrt. látja el.) A fizetés ezen az oldalon történik. Bankkártyás fizetés esetén a sikeres banki tranzakcióról a BORGUN azonnal értesíti az Üzemeltetőt, az Üzemeltető pedig csak az értesítés birtokában küldi ki a megrendelésről az automatikus visszaigazoló e-mailt a Felhasználó részére. Így bankkártyás fizetés választása esetén az Üzemeltető részéről a megrendelés elfogadásának feltétele a sikeres banki tranzakció. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.8. Az oldalon történő regisztrációval lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztrációra a „Belépés” menüpontra kattintva az ott található adatlap értelemszerű kitöltésével kerülhet sor. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, a „Saját fiók” menüpontban, az „Adatok módosítása” linkre kattintva. A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését a 8.1 pontban található ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszava illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Elállási és felmondási jog

4.1. A vásárlás a Megrendelés illetve a Fizetés bankkártyával gombra való kattintás előtt bármikor megszakítható.

4.2. A megrendelés annak leadását követően, a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre a 8.1 pont szerinti ügyfélszolgálati elérhetőségeken, telefonon és e-mailben van lehetőség.

4.3. A Felhasználót a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A Felhasználó az elállási jogát a jelen Üzletszabályzat 1. mellékletében található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre irányuló egyéb, egyértelmű nyilatkozatnak a 8.1 pontban szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikére történő eljuttatásával gyakorolhatja.

4.4. Ha a Felhasználó eláll az ügylettől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Üzemeltető 1. pontban megjelölt postai címére visszaküldeni. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Felhasználót terheli.

4.5. Az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget az Üzemeltető a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

5. Panaszkezelés

5.1. A Felhasználó az Üzemeltető tevékenységével és a Webáruházban értékesített termékekkel kapcsolatos panaszaival a 8.1. pont szerinti ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén fordulhat az Üzemeltetőhöz.

5.2. A szóbeli panaszt az Üzemeltető lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve írásbeli panasz esetén az Üzemeltető a panaszt kivizsgálja és a vizsgálat eredményét illetve a panasszal kapcsolatos álláspontját, elutasító álláspont esetében annak indoklását haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül írásban, a Felhasználó e-mail címére elküldi.

5.3. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a 8.2 pontban foglalt jogérvényesítési lehetőségekkel élhet.

 

6. Felelősség

6.1. A Weboldalon, a Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.2. A Felhasználó a Weboldalt és a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3. A Webáruház alatt működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, javasolt azonban, hogy a Felhasználó vírus és spyware védelmi szoftvereket használjon állandó adatbázis-frissítéssel, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit is. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.4. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ilyen esetek kapcsán felmerülő jogsértések felderítése végett az Üzemeltető teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal.

6.5. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más üzemeltetők oldalaira vezet. Ezen üzemeltetők tevékenységéért és adatvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.6. Az internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

6.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek. Amennyiben Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult a tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

7. Szerzői jogok

7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Ügyfélszolgálat

Varga Pincészet Kft
8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49. Tel.:    +36-87-471-211
Email küldés:  www.vargabor.hu/kapcsolat

Az Ügyfélszolgálat az Üzemeltető Badacsonytomaji telephelyének nyitva tartási idejében, 8-16 óra között áll a Felhasználók rendelkezésére, mely megtalálható a www.vargabor.hu/kapcsolat oldalon.

8.2. Amennyiben az Üzemeltető és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

---

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Varga Pincészet Kft.
Postai úton: 8257 Badacsonytomaj, Füredi út 49.
Elektronikus úton: www.vargabor.hu/kapcsolat Üzenetküldés
Telefaxon: +36 87 471 218

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében*:
A megrendelés azonosítója [VB_ _ _ _ _ _ _ _]
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése