ELNYERT TÁMOGATÁSOK

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Kedvezményezett neve: Varga Pincészet Kft.

A Varga Pincészet Kft. sikeresen pályázott a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” megnevezésű felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 309,22 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás, és 317,58 millió forint kamattámogatott hitel segítségével 838 millió forintos fejlesztésre nyílt lehetőség. A beruházás fő célja a palackozás mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Az elmúlt 6 évben 9 millió palackról 15 millió fölé nőtt az értékesítés volumene, ezért szükségessé vált, hogy a 9500 palack óránkénti töltési kapacitás 13 500-ra emelkedjen. Ehhez új öblítő-, töltő- és zárógépekre, illetve a szállító szalagok többségének a cseréjére van szükség. Ezen kívül bővül az erjesztő- és tárolótér, és új targoncákat vásárolnak. A projekt építést nem tartalmaz, a beszerzésre kerülő gépek, berendezések túlnyomó többsége a badacsonyörsi pincészetben fog működni. Bár a hitelszerződés a Magyar Fejlesztési Bankkal csak 2018. június 25-én került aláírásra, a fejlesztések egy része már 2017. júliusában megkezdődött, ezért 2019. júliusáig minden gépet üzembe kell helyezni.


Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram

Kedvezményezett: Varga Pincészet Kft.

A projekt keretében társaságunk jogelődje, a Feldebrői Varga Pincészet Kft. kapacitásbővítő beruházást hajtott végre, amelynek keretében 13.000 hl tárolótér és a hozzá kapcsolódó csigalépcső és kezelőjárda beszerzése történt meg. Ezenkívül a társaság vásárolt egy korszerű, cross flow rendszerű szűrőberendezést is. A projekt keretében 0%-os kamatozású kölcsönt vettünk igénybe 145,1 millió forint értékben 10% önerő biztosítása mellett 2024. novemberi lejárattal.


A legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló új, innovatív szőlőfajták közép és nagyüzemi szőlészeti és borászati technológiájának kutatás-fejlesztése, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékek kifejlesztése.

Kedvezményezett neve: Varga Pincészet Kft., Konzorciumi tag: Pécsi Tudományegyetem

A klímaváltozás következtében egyre nagyobb kihívást jelent a szőlőültetvények védelme a kórokozókkal és kártevőkkel szemben, melynek a hagyományos szőlőfajták esetében egyre nehezebben tudnak megfelelni a szőlőtermesztők. A projekt eredményeként létrejön egy 6,5 ha-os rezisztens szőlőültetvény a Balaton felvidéken, mely számos információt biztosít az általunk vizsgált Pinot regina, Jázmin és Merlin szőlőfajták helyi adaptációjáról, termesztés technológiai értékeiről. Ezen szőlőfajták csökkentett növényvédelem mellett, illetve megfelelő növény kondicionálási technológia mellett nagy biztonsággal termelhetők. A projekt keretében megszerzett ismeretek rendkívül hasznosak lehetnek a szőlészetek és borászatok számára a következő évek fajtaválasztásának és termékfejlesztésének segítésében. Amennyiben a jelen projektben vizsgált szőlőfajtákból piacképes termék válik, egy reális új alternatíva állhat rendelkezésre a hazai, illetve a nemzetközi szőlő és bor ágazat számára. 

A fejlesztendő rezisztens szőlőfajták termesztésbe vonásával, valamint azok termesztéstechnológiájának kidolgozásával egyrészt a kijuttatott növényvédőszerek mennyisége jelentősen, akár 80-90%-kal is csökkenthető, másrészt a permetezések nélkülözésével csökkenthető az erőgépek okozta jelentős üzemanyag és károsanyag kibocsátás, így csökken a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége. További cél a tudatos élelmiszerfogyasztás, a környezetünket kevésbé terhelő gazdaságok népszerűsítése, valamint a hazai termékek, hazai innováció támogatása.

A projekt termékeken felüli eredménye a három szőlőfajta kutatási eredményeken alapuló termesztéstechnológiájának és borászati technológiájának kidolgozott leírása. E rendszer segítségével más közép- és nagyüzemű szőlészetek, borászatok a kiválasztott borstílushoz vezető kulcsfontosságú lépéseket sajátíthatják el. Ezekkel a fejlesztésekkel fel tudunk zárkózni, illetve adott esetben meg tudjuk előzni a Franciaországban, Németországban és Olaszországban folyó programokat.

A projekt a kiöregedő ültetvények helyére, egy piacos, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező fajtaszerkezet kialakítását irányozza elő. Ezen technológiák külföldi területekre is adaptálhatók, erősítve ezzel hazánk nemzetközi elismertségét a szőlészeti, borászati ágazatban.