Pályázatok

Betegségeknek ellenálló szőlőültetvény létesül a Balaton-felvidéken

A Pécsi Tudományegyetem és a Varga Pincészet Kft. részvételével alakult konzorcium támogatásban részesült a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek körében. A projekt célja, hogy a legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló szőlőfajtákat, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékeket fejlesszenek, az elnyert támogatás teljes összege közel 450 millió forint.

Kedvezményezett neve: Varga Pincészet Kft., Konzorciumi tag: Pécsi Tudományegyetem,

Projekt címe:    A legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló új, innovatív szőlőfajták közép és nagyüzemi szőlészeti és borászati technológiájának kutatás-fejlesztése, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékek kifejlesztése

Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00216

Szerződött támogatás összege: 449 245 095 Ft

Támogatás mértéke: 67,58%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt eredményeképpen létrejön egy 6,5 ha-os rezisztens szőlőültetvény a Balaton felvidéken, mely számos információt biztosít a szőlőfajták helyi adaptációjáról, termesztés technológiai értékeiről. Ez az ismeret rendkívül hasznos lesz a szőlészetek és borászatok számára, a következő évek fajtaválasztásának és termékfejlesztésének segítésében. A klímaváltozás következtében egyre nagyobb kihívást jelent a szőlőültetvények védelme a kórokozókkal és kártevőkkel szemben, melynek a hagyományos szőlőfajták esetében egyre nehezebben tudnak megfelelni a szőlőtermesztők. Ezen szőlőfajták csökkentett növényvédelelem mellett, illetve megfelelő növény kondicionálási technológia mellett nagy biztonsággal termelhetők. Amennyiben a jelen projektben vizsgált szőlőfajtákból piacképes termék válik, egy reális új alternatíva állhat rendelkezésre a hazai, illetve a nemzetközi szőlő és bor ágazat számára. A projekt alkalmazható eredményei a három szőlőfajta kutatási eredményeken alapuló termesztéstechnológiájának kidolgozott leírása, ami a gazdákat segíti az elérni kívánt borstílus, borkategória megteremtésében.

A fejlesztendő rezisztens szőlőfajták termesztésbe vonásával, valamint azok termesztéstechnológiájának kidolgozásával egyrészt a kijuttatott növényvédőszerek mennyisége jelentősen, akár 80-90%-kal is csökkenthető, másrészt a permetezések nélkülözésével csökkenthető az erőgépek okozta jelentős üzemanyag és károsanyag kibocsátás, így csökken a légkörbe kibocsátott üvegház-hatású gázok mennyisége. További cél a tudatos élelmiszerfogyasztás, a környezetünket kevésbé terhelő gazdaságok népszerűsítése, valamint a hazai termékek, hazai innováció támogatása.

A projekt termékeken felüli eredménye a három szőlőfajta kutatási eredményeken alapuló termesztéstechnológiájának és borászati technológiájának kidolgozott leírása. E rendszer segítségével más közép- és nagyüzemű szőlészetek, borászatok a kiválasztott borstílushoz vezető kulcsfontosságú lépéseket sajátíthatják el. Ezekkel a fejlesztésekkel fel tudunk zárkózni, illetve adott esetben meg tudjuk előzni a Franciaországban, Németországban és Olaszországban folyó programokat.

A projekt a kiöregedő ültetvények helyére, egy piacos, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező fajtaszerkezet kialakítását irányozza elő. Ezen technológiák külföldi területekre is adaptálhatók, erősítve ezzel hazánk nemzetközi elismertségét a szőlészeti, borászati ágazatban.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

             

„A legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló új, innovatív szőlőfajták közép és nagyüzemi szőlészeti és borászati technológiájának kutatás-fejlesztése, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékek kifejlesztése” c. projekt előreláthatóan 2025 tavaszán zárul majd.

A PTE hangsúlyozza, hogy a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete a hagyományok őrzése mellett az innováció útját járja, hiszen jelen projekt mellett több korszerű fejlesztést is megvalósít: a közelmúltban adták át a digitális szőlőtőke nyilvántartó és adatgyűjtő rendszert, mely a kutatók és termelők számára is egy fontos döntéstámogató nóvum; továbbá szintén kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztés keretében a hagyományos szőlőfajták és a rezisztencianemesítési programból származó új, innovatív szőlőfajták összehasonlítása történik gin alappárlat készítése céljából. Ezekből is látható, hogy a Pécsi Tudományegyetem minden téren a tudomány fejlődéséért dolgozik.